Om att ordna begravning

Här har vi samlat kunskap och information som stöd för dig som skall ordna en begravning.

Kors bland träd

Att ordna en begravning

Vi förklarar begravningsprocessen och går igenom alla detaljer du behöver känna till.

En öppen bok.

Ordlista

Det finns många svåra ord och begrepp när det gäller begravningar. Vi reder ut begreppen.

Kista med blommor på och runt omkring

Borgerlig begravning

Vid en borgerlig begravning kan alla religiösa inslag väljas bort om så önskas. Ceremonin kan utformas helt efter de anhörigas eller den avlidnes önskemål.

Kyrkogård med gravstenar

Olika religioners begravningar

Då vi i Sverige har flera olika trossamfund och en kulturell mångfald innebär det också att vi har varierande traditioner där ceremonierna kan se helt olika ut.

Bibel med några blommor på bord

Svenska kyrkans ordning

Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, men har utrymme för komplettering.

Man i kostym med penna och papper

Inför besöket på begravningsbyrån

Vi har samlat det ni behöver ha tagit reda på inför mötet med begravningsrådgivaren.