Visselblåsarfunktion

IGNIS-koncernen använder sig av Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Visselblåsarfunktion.

Visselblåsarfunktion inom IGNIS-koncernen

Vid misstänkta allvarliga händelser eller oegentligheter avseende brott mot penningtvättlagen eller andra ekonomiska oegentligheter kan man antingen kontakta IGNIS-koncernens HR-chef Yvonne Alm eller VD Cecilia Ståhl alternativt Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Kontakt

Cecilia Ståhl (VD) cecilia.stahl@ignis.se 08-673 83 03
Yvonne Alm (HR-chef) yvonne.alm@ignis.se 08-673 83 26
Sveriges Begravningsbyråers Förbund Kontaktuppgifter