IGNIS Försäkringar

På samma sätt som livet har sin början har det också sitt slut. Att någon gång under livet planera för detta underlättar för dina närstående när du avlider. Ett sätt att göra det är att teckna en försäkring hos IGNIS Försäkringar.

När en närstående avlider så påverkas många gånger den ekonomiska situationen för de efterlevande. För många upphör också grupplivförsäkringar i samband med pensioneringen och man kanske därför står utan försäkringsskydd vid dödsfall.

Om du behöver en livförsäkring beror på din familjesituation, andra försäkringar och familjens ekonomi. Genom vår samarbetspartner IGNIS Försäkringar kan du teckna en livförsäkring på ett visst försäkringsbelopp.

Syftet med IGNIS försäkring

Syftet med att teckna en IGNIS försäkring är flera:

  • Att täcka de kostnader som är relaterade till dödsfallet, främst begravningskostnaden.
  • Att skapa en likviditetsbuffert för de kostnader som uppstår efter dödsfallet.
  • IGNIS Försäkringars över fastställt lägsta belopp omfattas av IGNIS Omtanke.
  • SOS-abonnemang som täcker vissa kostnader vid dödsfall utomlands

Våra försäkringar

Aurora

Aurora kan tecknas på antingen 20.000 kr eller 40.000 kr före 71 års ålder efter hälsoprövning och betalas genom årliga premier.

Apollo

Apollo kan tecknas före 82 års ålder på valfritt belopp mellan 20.000 kr och 40.000 kr och kräver ingen hälsoprövning. Försäkringen betalas genom en engångspremie.

Hur stort försäkringsbelopp du önskar anger du då försäkringen tecknas. Hela försäkringsbeloppet utbetalas vid ett tillfälle omedelbart efter dödsfallet. Ingen inkomstskatt betalas på försäkringsbeloppet. Vid dödsfall utbetalas försäkringsbeloppet till dödsboet. Om begravningen genomförs av Ignis Begravningsbyråer avräknas kostnaderna för denna och viss rabatt på IGNIS arbete ges.

Du kan läsa mer och ansöka om försäkring på IGNIS Försäkringars hemsida.

IGNIS Omtanke

Du som har en IGNIS Försäkring över fastställt lägsta belopp omfattas av IGNIS Omtanke.

IGNIS Omtanke ger dig tillgång till professionell rådgivning i allt som gäller livets slut. Våra erfarna jurister och begravningsrådgivare svarar på dina frågor och hjälper dig att upprätta viktiga dokument såsom testamente, förordnande och önskemål om din begravning.

Du kan läsa mer om IGNIS Omtanke på IGNIS Försäkringars hemsida.

Om IGNIS försäkringar

IGNIS Försäkringar med anor från 1932 erbjuder en begravningsförsäkring som utfaller vid dödsfall och avser att bekosta medlemmens begravning. Vi har erbjudit försäkringslösningar i mer än 80 år. Du kan läsa mer om IGNIS försäkringar på hemsidan IGNIS Försäkringar.

Teckna försäkring

Dator, öppen bok, glasögon och en penna på ett bord.

För dig som vill teckna en försäkring eller har frågor om IGNIS försäkringar kan antingen kontakta något av våra begravningrådgivare eller kontakta IGNIS försäkringar direkt.

IGNIS Försäkringar

Telefon: 08-673 15 40

Kontaktformulär

Våra kontor

Här hittar du kontaktuppgifter till våra kontor

Hitta ditt kontor

Susanne Lindqvist Ignis försäkringar 08 - 673 15 40

Ignis Försäkringar, Susanne Lindqvist