Vad kostar en begravning?

Det kan vara svårt att ge ett enkelt svar på vad en begravning kostar.

Eftersom en stor del av kostnaderna kan vara förmedlade tjänster, till exempel dödsannonsen, förtäringen på minnesstunden, solisten och församlingens eller kyrkogårdsförvaltningens avgifter, är det svårt att ge ett exakt svar på vad en begravning kostar.

Vanligen kostar en begravning mellan 20.000 kr och 30.000 kr. Samtidigt kan det räcka med 13.745 kr. Då har man valt bort det mesta utom en enkel kista samt transport till närmaste krematorium. Nödvändiga handlingar och begravningsbyråns arbetskostnad ingår dock. Någon övre prisgräns för vad en begravning kan kosta finns egentligen inte.

För att göra det enkelt för dig som kund tillämpar IGNIS Begravningsbyråer prissättning utifrån ett grundarvode som innefattar en stor del av begravningsbyråns arbetskostnad. Arvodets storlek är relaterat till tidsåtgång och förändras beroende på omfattningen av byråns arbete.

Vår målsättning är alltid att skapa ett så personligt sista avsked som möjligt. Därigenom är också valmöjligheterna väldigt stora.

Ett enklare alternativ, från 16.000 kr

Ett begravningsarrangemang till en låg fast kostnad, men med samma värdighet.

Genom att begränsa valmöjligheterna kan vi nu lämna ett fast pris på ett lägre prissatt erbjudande med samma trygghet och garanti som det alltid innebär när du vänder dig till en auktoriserad begravningsbyrå.

Samma begränsning gör också att du får färre frågor att ta ställning till, vilket i sin tur gör rådgivarens arbete mindre tidskrävande.

Fastprisalternativen kan inte kombineras med IGNIS övriga tjänste – och produktutbud eller andra rabatter.

Läs mer här.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. I denna avgift ingår:

  • En ceremonilokal med eller utan religiösa förtecken, ofta ett kapell.
  • En gravplats på en allmän begravningsplats eller kyrkogård. Graven är oftast upplåten under 25 år om inte annat anges.
  • Transport till grav och gravsättning. Kostnad för bärare kan tillkomma.
  • Alternativt en transport till krematorium, kremering, samt gravsättning av aska/urna.

Pengar till begravningen

Kostnaderna för begravningen betalas normalt inte av de anhöriga, utan tas från tillgångarna i dödsboet. Ibland finns det pengar avsatta till begravning i pensions- och livförsäkringar, exempelvis grupplivförsäkring genom arbetet eller någon förening.

När det saknas pengar i dödsboet

Om den avlidne saknar tillgångar bör kontakt tas med stadsdelsförvaltningen eller socialkontoret där den avlidne bodde. Kommunen har en fastställd norm för hur mycket de betalar ut i begravningshjälp.

Viktigt är att man avvaktar med alla fakturor och utbetalningar som rör dödsboet. Begravningen är en prioriterad utgift då alla har rätt till en värdig begravning.

Prata med en av våra rådgivare så får du information om hur du ska gå tillväga.

Vår prislista

Några exempel på begravningar

Mors begravning

Fasters begravning

Morfars begravning

Fast pris