Olika religioners begravningar

Då vi i Sverige har flera olika trossamfund och en kulturell mångfald innebär det också att vi har varierande traditioner där ceremonierna kan se helt olika ut.

Alla har rätt till ett värdigt avsked som stämmer överens med den avlidnes kultur och önskemål samt anhörigas förväntningar. Prata med någon av våra rådgivare för ytterligare information.

Läs gärna mer i ”Mångkulturella begravningsskick” utgiven av Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Begravningsceremonin

Begravningsakten kan ske enligt Svenska kyrkans ordning, något annat trossamfunds ordning, eller så ordnar vi en borgerlig begravningsakt utan några religiösa förtecken.

Vad innebär en borgerlig begravning?

Svenska kyrkans ordning

Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning