Arvskifte

När förvaltningen av dödsboet är slutfört ska tillgångarna fördelas genom ett arvskifte. Om den avlidne var gift eller sambo kommer man troligen att behöva göra en bodelning först..

Arvskiftet ska upprättas skriftligt och sedan godkännas och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Kommer man inte överens kan inte arvet delas och är oenigheten svårlöst kan man tillsätta en skiftesman genom tingsrättens försorg som bekostas av dödsboet.

Vi hjälper dig med arvskiftet

Vi har mycket kunniga och erfarna jurister och boutredare som hjälper dig med bouppteckningsärenden, förvaltning av dödsbon, arvskiften, testamenten och allt därtill.

Böcker