Ordlista

Arvskifte

Fördelning av avlidens egendom mellan arvingar och testamentstagare

Balsamering

Behandling av den döda kroppen för att denna skall kunna bevaras till dess att begravningen sker

Bisättning

Transport av kistan till bisättningslokal i avvaktan på begravning

Bisättningslokal

Lokal för förvaring och visning av den döde

Borgerlig begravning

Begravningsceremoni utan religiös ritual

Ceremoniel

Ordning vid begravningsakten

Columbarium

Kammare eller nisch för förvaring av urnor

Bouppteckning

Förteckning över den dödes tillgångar

Dödsboanmälan

Ersätter bouppteckningen när behållningen i dödsboet är mycket liten. Upprättas av social myndighet.

Eldbegängelse

Förbränning av stoftet efter avliden person

Gravplats

Yta som är upplåten för gravsättning av en eller flera kistor eller urnor

Gravsättning

Placering av kista eller urna i grav. Urna i kolumbarium, aska i minneslund eller spridning av aska över hav eller land.

Katafalk

Bockar, pallar eller vagn som kistan står på under begravningen

Kremation

Förbränning av stoftet efter avliden person

Minneslund

Gemensam gravplats där aska efter avliden anonymt grävs ner eller strös ut

Nekrolog

Dödsruna som införs i tidning. Berättar om den avlidnes liv och gärning

Officiant

Person som leder begravningsceremonin