Om oss

Du ger oss på IGNIS Begravningsbyråer ett stort förtroende när du kommer till oss för att få hjälp att planera och genomföra en begravning. Med ett personligt engagemang hos alla våra medarbetare gör vi vårt yttersta för att begravningen ska bli precis så som du eller den avlidne önskar.

Det som gör oss unika är att vi inte använder underleverantörer utan har egna avdelningar för begravningsrådgivning, transporter, blommor, borgerliga officianter och juridiska tjänster. För dig som kund innebär det att vi kan ge dig den bästa servicen och hög kvalité i begravningens alla delar.

Som en av landets äldsta begravningsbyråer har vi lång erfarenhet och gedigen kunskap. Vi arrangerar både stora som mindre begravningsakter. Vi har erfarenhet att arrangera begravningar utifrån olika trosuppfattningar och väljer du att genomföra en borgerlig begravningsceremoni har vi medarbetare som arbetar som officianter och leder begravningsakten.

IGNIS Begravningsbyråer ägs av Stiftelsen IGNIS. Stiftelsen IGNIS drivs utifrån ett ideellt syfte med fokus att verka för goda begravningsseder och ett värdigt omhändertagande av avlidna. Stiftelsen IGNIS har sitt ursprung i Stockholms Eldbegängelseförening som startade sin verksamhet 1882.

Kontor i hela Stor-Stockholm

För att det för dig som kund ska vara lätt att komma till oss har vi drygt 20 kontor i hela Stor-Stockholm. Ska du gå till kontoret som ligger närmast där den avlidne bodde eller ska du gå till det kontor som ligger närmast där du bor? Svaret på frågan är att det väljer du. Oavsett var du ska ha begravningen är du välkommen till det kontor som passar dig bäst.

Här hittar du alla IGNIS begravningsbyråer

Fasad på Ignis huvudkontor på Sveavägen
Ignis begravningsbyråers huvudkontor på Sveavägen 116 i Stockholm

IGNIS Begravningsbyråer, en auktoriserad begravningsbyrå

Att vi är en auktoriserad begravningsbyrå är en extra trygghet för dig som kund. Auktorisationen, som utfärdas av vår branschorganisation Sveriges Begravningsbyråers Förbund innebär bland annat att:

  • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds auktorisationsutbildning
  • God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den döde
  • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på begravningen samt betalningsvillkoren
  • En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckning eller arvskifte. Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF
  • En auktoriserade begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån
  • Begravningsbyrån sammanställer efter begravningen en prydlig minnespärm med blomsterförteckning mm

Mer information om auktorisationen hittar du på Sveriges Begravningsbyråers förbund