Att ordna en begravning

Att någon nära avlider är en av livets mest omvälvande upplevelser. Vi vet av erfarenhet att den som ska ordna en begravning ofta har många frågor. För de flesta är det första och kanske enda gången de ska planera och organisera en begravning.

Här har vi sammanfattat de olika momenten från dödsfall till begravning för att ni lättare ska kunna planera.

När någon dött

Oberoende av var en person avlider är det sjukvården eller kommunen som har det yttersta ansvaret för att personen görs i ordning och tas till ett bårhus.

Har du önskemål att få se den döde så är det oftast möjligt. Många gånger kan det ske i nära anslutning till dödsfallet, redan på sjukhuset eller vårdhemmet. Det kan också vara möjligt att få hjälp av begravningsbyrån att arrangera en visning för de närmaste.

Begravning inom en månad

Enligt lagen ska gravsättning eller kremation ske senast inom en månad från dödsdagen. Även om du inte behöver stressa är det därför lämpligt att kontakta begravningsbyrån inom några dagar för att boka en tid.

Vi har oftast möjlighet att träffa dig så snart du vill efter du kontaktat oss. Självklart är du välkommen att ta med andra närstående eller någon vän på besöket på begravningsbyrån.

Vem betalar begravningen?

Kostnaderna för begravningen betalas normalt inte av de anhöriga, utan tas från tillgångarna i dödsboet. Ibland finns det pengar avsatta till begravning i pensions- och livförsäkringar, exempelvis grupplivförsäkring genom arbetet eller någon förening.

Om den avlidne saknar tillgångar bör du ta kontakt med stadsdelsförvaltningen eller socialkontoret där den avlidne bodde. Kommunen har en fastställd norm för hur mycket de betalar ut i begravningshjälp.

Viktigt är att man avvaktar med alla andra fakturor och utbetalningar som rör dödsboet. Begravningen är en prioriterad utgift då alla har rätt till en värdig begravning.

Prata med din begravningsrådgivare så får ni information om hur ni ska gå tillväga.

Inför mötet på begravningsbyrån

Innan mötet kommer du ha haft kontakt med den begravningsrådgivare du ska träffa. För att förbereda vårt möte på ett bra sätt vill vi gärna ha namn och personnummer på den som avlidit. Om du redan nu har önskemål och dag och plats för begravningsceremonin så vill vi gärna veta det också. Då kan vi kontrollera om det är ledigt och eventuellt preliminärboka kyrka eller annan lokal.

På själva planeringsmötet är det en hel del beslut som ska tas inför och kring begravningsceremonin. Du kan, för att förbereda dig, nedan läsa om en del av de beslut som behöver tas. Du kan också ladda ner vår skrift ”Inför besöket på begravningsbyrån”.

Den avlidnes egna val

Kanske har den avlidne uttryckt sina egna önskemål om sin begravning. Kanske finns det nedtecknat någonstans, till exempel i ett livsarkiv eller så har ni kanske pratat om det innan dödsfallet. Så långt det är möjligt bör du följa den avlidnes önskemål om sin begravning.

Mötet med begravningsrådgivaren

När man ordnar en begravning är det en mängd beslut som behöver tas. Din begravningsrådgivare finns där för att ge dig råd och stöd i detta arbete. Här kan du läsa vidare om vad det är för frågor att ta ställning till inför planering av begravningsceremonin.

Typ av begravningsceremoni

Ska begravningen vara enligt Svenska kyrkans ordning, något annat trossamfunds ordning eller ska det vara en borgerlig begravning? Oavsett val av ceremoni så hjälper din begravningsrådgivare dig med att planera så att begravningsakten blir så som ni önskar. Begravningsrådgivaren bokar lokal, präst, officiant med mera enligt dina önskemål.

Borgerlig begravning

Vid en borgerlig begravning kan begravningsakten utformas helt fritt. Vanligt är att akten inleds och avlutas med musik och däremellan är det ett program som varvas med minnestal, dikter och musik. Det är vanligt att man har någon som leder själva begravningsakten. Det finns inga regler vem det ska vara. Det kan till exempel vara en anhörig eller en vän till den avlidne. Det är också vanligt att anlita en borgerlig officiant att leda ceremonin. IGNIS har flera begravningsrådgivare som också är utbildade borgerliga officianter. Här kan du läsa mer om borgerliga begravningar och våra borgerliga officianter.

Svenska kyrkans ordning

En begravning enligt Svenska kyrkan följer en viss ordning. Man brukar kunna komplettera begravningsakten med extra sång eller musik. Detta sker i samråd med prästen. Här hittar du mer information om begravning enligt Svenska kyrkans ordning.

Annat trossamfunds ordning

Begravningsceremonin följer respektive trossamfunds egen ordning. Många gånger kan man komplettera med extra sång eller musik. Då vi i Sverige har flera olika trossamfund och en kulturell mångfald innebär det också att vi har varierande traditioner där ceremonierna kan se helt olika ut.Våra rådgivare har stor erfarenhet av att hjälpa till med alla trossamfunds begravningar. Här kan du läsa mer om olika religioners begravningar.

Jordbegravning eller kremation

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne sänks ner i en grav. Detta kan ske som en del av begravningsceremonin eller vid ett senare tillfälle. De som bär ut kistan och sänker den i graven kallas för bärare och kan bestå av släkt, vänner eller arbetskamrater. IGNIS har
ett eget bärarlag som vi anlitar vid dessa tillfällen om inte församlingen har egna bärare.

Kremationsbegravning betyder att den avlidne bränns och att askan därefter gravsätts.

Ibland väljer man att ha en så kallad akt med urna. Det innebär att begravningsceremonin sker efter att kroppen kremeras och att vid ceremonin så finns en urna i stället för en kista.

Val av kista och urna

Oavsett om man ska ha en begravningsceremoni eller ej så måste den avlidne bäddas ner i en kista. Vi har ett stort urval av kistor som varierar både i prisklass och utseende.

För de som valt att kremeras så läggs askan i en urna. Vi har även ett stort urval av urnor som du kan välja mellan.

Här hittar du mer information om de kistor och urnor du kan välja på hos oss.

Dödsannons

Syftet med en dödsannons är inte bara att tillkännage dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen skall äga rum. I annonsen är det också vanligt att man anger om det ska vara någon speciell klädsel, förslag om vart man kan lämna en gåva och bjuder in till minnesstund efter begravningsceremonin.

Din begravningsrådgivare skapar dödsannonsen utifrån dina önskemål. När du godkänt den så ser vi till att den publiceras i de tidningar du önskar.

Allt fler väljer att annonsera på Internet. Oftast kompletteras annonsen i tidningen med en annons på vår webbplats och ibland även på familjesidan.se. Där kan annonsen läsas och skrivas ut var man än befinner sig i världen.

Blommor och dekorationer

Blommor bidrar till att rama in stämningen på begravningen. Kanske vill du ha en blomsterdekoration på kistan i de blommor som var den avlidnes favorit eller kanske du vill ha ett blomsterhjärta att ställa framför kistan. Variationen av blomsterarrangemang är i princip oändliga och våra florister, som skapar och binder blomsterarrangemang till samtliga våra begravningar hjälper gärna dig. Beställningen kan du göra på mötet med begravningsrådgivaren. Om du själv vill ha kontakt med våra florister inför din beställning är du varm välkommen.

Vi transporterar sedan dina blombeställningar till begravningen, givetvis utan kostnad, och vår representant arrangerar sedan samtliga blommor kring kistan eller urnan inför begravningsceremonin.

Här hittar du mer information om våra blommor och inspiration för beställning.

Programkort vid begravningsceremonin

Många av våra kunder väljer att ha ett tryckt program som gästerna får när de kommer till begravningsceremonin. Ett programblad underlättar för gästerna att följa med i ceremonin. Du kan också ha med information om den avlidne. Ett tryckt program blir många gånger en fint minne från begravningen. Din begravningsrådgivare hjälper dig att skapa ett program enligt dina önskemål. Vi ser till att programmet trycks upp och finns på plats vid begravningsceremonin.

Sång, musik och psalmer

Vid en begravningsakt enligt Svenska kyrkans eller något annat trossamfunds ordning kan det ingå in- och utgångsmusik samt ett antal psalmer i akten. Valet av dessa sker oftast i samråd med prästen eller motsvarande. På mötet med begravningsrådgivaren kan du få hjälp med förslag på musik och psalmer till begravningsakten.

Om du planerar en borgerlig begravning väljer du helt fritt vilken typ av musik och sång du önskar och när under begravningsakten dessa ska framföras.

Oavsett val av begravning kan du vanligtvis välja att ha extra musik eller sång. Vi har samarbete med många musiker och solister som vi gärna hjälper till att boka. Här kan du få förslag till begravningsmusik.

Minnesstunden

Efter begravningsakten är det ofta trevligt att kunna samlas kring någon form av förtäring. Det kan kännas skönt att samtala och minnas tillsammans under lite lättsammare former.

En minnesstund kan hållas på en restaurang, ett församlingshem, i bostaden eller på annan lämplig plats. Det som bjuds på kan variera med allt från kaffe och kaka till en hel middag. Det är du som väljer om du vill ha en minnesstund och vad som i så fall ska bjudas på. Om du önskar så hjälper begravningsrådgivaren dig med att boka lokal och förtäring.

Vi kan också hjälpa dig att ta emot anmälningar från dem som önskar delta på minnesstunden.

Avskedet

Ibland kan det vara svårt att tänka sig att livet flytt från den som en gång var så levande.

Ett sätt att bearbeta sorgen kan vara att se och röra vid den avlidne, eftersom man då bekräftar för sig själv att det som har hänt är sant.

Även om du var med vid dödsfallet eller har sett den avlidne på dödsbädden kan det vara värdefullt att se den avlidne i kistan och eventuellt lägga ner någon minnessak. Ofta har sjukhusen ett speciellt rum eller kapell där vi bokar en tid. Din begravningsrådgivare hjälper till med att anordna avskedet.

Ni kan även fotografera, det kan vara till hjälp senare i sorgearbetet. Ingen skall dock tvingas att se den avlidne mot sin vilja. Det finns också tillfällen när det inte är möjligt att visa den döde.

Även om det inte går att se den döde kan du samla de närmaste, även barnen, till ett personligt avsked kring kistan.

En av våra medarbetare tar emot er inför avskedet och hjälper er tillrätta.

Gravsättningen

Gravsätting innebär att man placerar kistan eller urnan i en grav. Valet av jordbegravning eller kremation påverkar valet av gravsättning:

Gravsättning av kista
  • Jordgrav för en eller flera kistor
  • Gravkammare för en eller flera kistor
Gravsättning efter kremation
  • Urngrav – för en eller flera urnor. Det kan även finnas plats för urnor i en grav för kistor.
  • Urnkammare och kolumbarium – speciella gravrum för urnor under samt ovan mark.
  • Askgravplats/lund – en grav för aska.

Askan kan även grävas ner eller strös ut i en minneslund, beroende på begravningsplatsens regelverk. Platsen markeras inte, utan en gemensam plats finns där anhöriga kan lägga blommor eller tända ljus. Generellt får man inte närvara vid gravsättning i minneslund. Som alternativ till att gravsätta (efter kremation) på en begravningsplats finns möjligheten att strö ut askan i naturen, eller över vatten. Tillstånd erfordras dock från länsstyrelsen. Prata med din begravningsrådgivare för att få hjälp med tillståndsansökan.

På Stockholms Kyrkogårdsförvaltnings webbplats Hitta graven kan du söka på befintliga gravar i Stockholm.

Gravsten

Om du behöver beställa en gravsten eller komplettera en befintlig sten med ytterligare namn så samarbetar vi med GRF Gravvårdar. Din begravningsrådgivare kan hjälpa dig med beställning i samband med ert möte för att planera begravningen eller så kan detta ske vid ett separat möte. På några av våra begravningsbyråer finns det möjlighet att se exempel på stenar och typsnitt.

GRF:s hemsida kan du se bilder och exempel på olika gravstenar.