Utlandstransporter

Det är mycket att tänka på om begravningen eller gravsättningen ska ske utomlands. Vi har stor erfarenhet av utlandstransporter av avlidna och hjälper dig med både transporten och den administration som krävs.

Vi har stor erfarenhet av utlandstransporter och vi hjälper dig med alla nödvändiga förberedelser såsom kontakter med konsultat eller ambassad, folkbokföringen och läkare. Vi hjälper dig också med att ta fram nödvändiga handlingar och bokning av transporten för kistan eller urnan.

Vi har ett mångårigt samarbete med FussNord som har stor erfarenhet av flygtransporter med specialgods

Vid transporter till våra grannländer kör vi kistan eller urnan i vår egen begravningsbil.

Vår långa erfarenhet av utlandstransporter gör att vi ofta kan utföra transporterna med väldigt kort varsel och till konkurrenskraftiga priser. Vi har stora erfarenheter av transporter till hela världen. Dock kan vissa undantag finnas när länder befinner sig i konfliktsituationer eller i andra omständigheter.

Vi samarbetar naturligtvis med internationella försäkringsbolag som SOS International för handhavandet av utländska medborgare som har avlidit i Sverige.

Flygplan i luften

Vi hjälper dig med utlandstransport

Har du frågor kring utlandstransport av avliden eller vill boka så kontakta oss.

Flygplan i luften