Produkter

Vi förmedlar alla produkter som behövs vid en begravning. Allt från kista till blommor och gravstenar.

Sortiment

Vi kan även bistå med extra ljusspiror, kistbockar i plexiglas, mullkar m.m. Prata med din rådgivare så får du mer information.