Livstidsjuridik

Under vår livstid ställs vi inför många situationer och val. Vi blir sambos, vi gifter oss, bildar familj etc. Ibland är det bra att legitimera dessa med olika dokument t.ex. ett samboavtal. Vi hjälper er med detta.

Sambo

Sambolagen omfattar bara bostad och bohag som införskaffats till det gemensamma hemmet. För att tydliggöra sina önskemål i ett samboförhållande bör man upprätta ett avtal eller ett testamente.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan upprättas när man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Det innebär att man gör viss eller all egendom till enskild. Vid en skilsmässa eller dödsfall kommer var och en av makarna då att förfoga över sin enskilda egendom.

Bodelning under äktenskap

En anledning till bodelning under äktenskapet kan vara att makar vill fördela sina tillgångar och göra det tydligt vem som äger vad, utan att en skilsmässa är aktuell. En bodelning under äktenskapet kan inte tvingas fram utan makarna måste vara överens.

Testamente

Ett testamente ger uttryck för den avlidnes yttersta vilja, hur hans/hennes tillgångar ska fördelas och vilka förbehåll som ska gälla för arvet. Läs mer om testamente.

Gåvobrev

Vid givande av gåvor av större värde är det alltid rekommenderat att upprätta ett skriftligt gåvobrev. Vid givande av fast egendom är en skriftlig gåvohandling dessutom ett av kraven för att gåvan ska anses vara giltig. Det kan även vara lämpligt att upprätta ett gåvobrev om man som givare önskar att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom eller för att tydliggöra om gåvan ska anses utgöra förskott på arv eller ej vid ett framtida arvskifte.

Vid givandet av lös egendom som pengar eller ett föremål måste gåvan ha överlämnats till mottagaren innan gåvan anses vara fullbordad. Vid fast egendom finns det andra formkrav att förhålla sig till för att gåvan ska anses vara fullbordad. Kontakta oss så hjälper våra kunniga jurister er med gåvobrevet.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt upprättar du för att utse en person som kan representera dig längre fram i livet, då du inte själv längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Det är i första hand framtidsfullmaktshavaren som gör bedömningen om framtidsfullmakten har trätt i kraft, men bedömningen kan också göras av en tingsrätt. Om fullmaktshavaren bedömer att framtidsfullmakten trätt i kraft ska hen snarast underrätta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släktingar.

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och undertecknad framtidsfullmaktsgivaren. Givarens namnteckning ska även bevittnas av två personer som sedan själva undertecknar framtidsfullmakten. Kontakta oss så hjälper våra kunniga jurister er med framtidsfullmakten.

Vi hjälper er med familjejuridiken

Vi har mycket kunniga och erfarna jurister och boutredare som hjälper er med testamenten, samboavtal och allt därtill.

Två kvinnor med en bunt papper och en penna.