Livstidsjuridik

Under vår livstid ställs vi inför många situationer och val. Vi blir sambos, vi gifter oss, bildar familj etc. Ibland är det bra att legitimera dessa med olika dokument t.ex. ett samboavtal. Vi hjälper er med detta.

Sambo

Sambolagen omfattar bara bostad och bohag som införskaffats till det gemensamma hemmet. För att tydliggöra sina önskemål i ett samboförhållande bör man upprätta ett avtal eller ett testamente.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan upprättas när man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Det innebär att man gör viss eller all egendom till enskild. Vid en skilsmässa eller dödsfall kommer var och en av makarna då att förfoga över sin enskilda egendom.

Bodelning under äktenskap

En anledning till bodelning under äktenskapet kan vara att makar vill fördela sina tillgångar och göra det tydligt vem som äger vad, utan att en skilsmässa är aktuell. En bodelning under äktenskapet kan inte tvingas fram utan makarna måste vara överens

Vi hjälper er med familjejuridiken

Vi har mycket kunniga och erfarna jurister och boutredare som hjälper er med testamenten, samboavtal och allt därtill.

Två kvinnor med en bunt papper och en penna.