Enkla arkivet och Livsarkivet

Under de senaste åren har det skett en ökning på över 100 % av begravningsrelaterade tvister och medlingsärenden. Vi erbjuder två olika tjänster för att du lätt ska kunna berätta för dina efterlevande hur du vill ha det när du dör. Naturligtvis kostar det ingenting om du behöver vår hjälp med att fylla i arkiven.

Enkla arkivet

I samarbete med Stiftelsen IGNIS har vi tagit fram Enkla arkivet. Enkla arkivet är ett formulär du fyller i med dina önskemål angående:

  • Typ av begravning
  • Typ av ceremoni
  • Val av gravplats

Det är de frågor som vår erfarenhet visat sig vara det som framkallar oenighet hos de efterlevande. Berätta för dina anhöriga att du har upprättat Enkla arkivet och var det finns så att de kan ta hänsyn till dina önskemål när det blir aktuellt. Du kan också låta oss bevaka ditt Enkla arkiv och vidareförmedla det till den du valt när du avlider. Vill du ha hjälp med detta så kontaktar du något av IGNIS Begravningskontor.

Kontakta IGNIS för hjälp med Enkla arkivet

Livsarkivet

I Livsarkiv kan du fylla i mer omfattande uppgifter som du tycker är viktig information till dina efterlevande.

Livsarkivet kan antingen fyllas i på papper eller så kan du skapa ett konto och fylla i det digitalt. Vill du vara säker på att dina närstående får del av ditt livsarkiv när du avlider kan du låta oss bevaka det åt dig. När vi får uppgift via Skattemyndigheten att någon avlidit som har ett Livsarkiv plockar vi fram detta och vidarebefordrar det till de av dig valda personerna.

Vill du få hjälp med att fylla i ditt Livsarkiv? vänligen kontakta vår kundtjänst här.

Fylla i Livsarkivet digitalt på livsarkivet.se