Vad kostar det?

Prislista över byråns vanligen förekommande varor och tjänster.
Priserna gäller från och med 1 januari 2022 och inkluderar moms. Reservation för prisändringar från leverantörer.

Byråns arbetskostnad

från 8.940 kr

Kostnaden baseras på den tidsåtgång som begravningsrådgivaren lägger ner för dödsboets räkning och omfattar kundmottagning med efterföljande kontakter samt ansvar för uppdragets genomförande.

Kistor

från 5.990 kr

Finns i exempelvis spånskiva, furu, björk, ek och körsbärsträ.

Urnor

från 1700 kr

Finns i bland annat bark, järn, trä, zink och koppar. Går även att få handmålade.

Blommor

Kistdekoration från 3.500 kr

Bukett från 500 kr

Begravningsdekoration från 600 kr

Krans från 1.300 kr

Handbukett från 45 kr

Annons

Annons i SvD eller DN från 5.000 kr

Arvode – framtagning och administration av annons 745 kr

Transporter

Bisättning och utkörning av kista 3.990 kr

Nedbäddning och svepning av avliden från 1.280 kr

Bärare

Bärare vid jordbegravning från 1.190 kr

Sång

Sångsolist från 3.500 kr

Instrumentalsolist från 3.500 kr

Arvode – bokning och samordning av solist 745 kr

Representant vid begravningen

från 3.300 kr

Representanten har ansvar för allt praktiskt före, under och efter ceremonin. Kontroll av kista, dekorationer kring båren och kontakten med anhöriga m.m. Vid en normalstor begravning ska representanten vara på plats 1 timme innan ceremonin startar och målsättningen är att allt skall vara färdigt en halvtimme före akten börjar.