Vad kostar det?

Prislista över byråns vanligen förekommande varor och tjänster.
Med reservation för prisändringar från leverantörer.

Kistor

från 6.400 kr

Våra kistor kommer från Fredahl Rydéns, skandinaviens ledande leverantör för begravningsbranschen.

Urnor

från 1.700 kr

Välj mellan urnor från Fredahl Rydéns och våra egna handmålade och miljövänliga urnor.

Blommor

Kistdekoration från 3.000 kr

Bukett från 500 kr

Begravningsdekoration från 500 kr

Krans från 1.500 kr

Handbukett från 45 kr

Annons

Annons i SvD eller DN från 5.000 kr

Framtagning och administration av annons 785 kr

Transporter

Bisättning och utkörning av kista 4.190 kr

Nedbäddning och svepning av avliden från 1.350 kr

Bärare

Bärare vid jordbegravning från 1.250 kr

Sång

Sångsolist från 4.000 kr

Instrumentalsolist från 4.000 kr

Bokning och samordning av solist 785 kr

Representant vid begravningen

från 3.500 kr

Representanten är ofta på plats en timme innan cermonin startar och har ansvar för allt som behöver göras före, under och efter ceremonin. Bland annat har representaten ansvar för kontroll av kista, dekorationer kring båren och kontakten med anhöriga.

Byråns arbetskostnad

från 9.720 kr

Våra erfarna och kompetenta begravningsrådgivare ansvarar för uppdragets samordning och genomförande. Rådgivaren hjälper dödsboet med alla obesvarade frågor samt finns alltid nära tillhands, från första mötet till och med begravningen.