Vad kostar det?

Prislista över byråns vanligen förekommande varor och tjänster.
Priserna gäller från och med 1 januari 2021 och inkluderar moms. Reservation för prisändringar från leverantörer.

Byråns arbetskostnad
Kostnaden baseras på den tidsåtgång som begravningsrådgivaren
lägger ner för dödsboets räkning och omfattar kundmottagning
med efterföljande kontakter samt ansvar för uppdragets genomförande. från 8.650:

Kistor
finns i exempelvis spånskiva, furu, björk, ek och körsbärsträ från 5.800:-
Kista för transport eller kremation utan begravningsakt 4.550:-

Urnor
finns i bland annat bark, järn, trä, zink och koppar från 1.500:-

Blommor
Kistdekoration (traditionellt bunden) från 3.200:-
Sorgbukett från 500:-
Begravningsdekoratin (bunden i oasis) från 650:-
Krans från 1.300:-
Handbukett från 45:-

Annons
Annons i SvD eller DN ca 5.500:-
Arvode – framtagning och administration av annons 720:-


Transporter
Bisättning och utkörning av kista 3.900:-
Nedbäddning och svepning av avliden från 1.240:-

Bärare
Bärare vid begravning från 1.150:-

Solister
Sångsolist från 3.500:-
Instrumentalsolist från 3.500:-
Arvode – bokning och samordning av solist 720:-

Representant vid begravningen
Representanten har ansvar för allt praktiskt före, under och efter ceremonin.
Kontroll av kista, dekorationer kring båren och kontakten med
anhöriga m.m. Vid en normalstor begravning ska representanten vara på
plats 1 timme innan ceremonin startar och målsättningen är att allt skall vara färdigt en halvtimme före akten börjar från 3.200:-