Testamente

Ett testamente ger uttryck för den avlidnes yttersta vilja, hur hans/hennes tillgångar ska fördelas och vilka förbehåll som ska gälla för arvet.

Person skriver på papper

Att upprätta ett testamente kan innebära att arvsordningen förändras. Testamentet ska upprättas skriftligt och bevittnas av två personer.

Att anlita en sakkunnig person för att få hjälp med att upprätta ett testamente är att rekommendera. Detta för att säkerställa att testamentet upprättats i enlighet med de formkrav som uppställs i lag.

Ett testamente behöver de flesta upprätta av olika skäl. Eftersom ett testamente gäller före lag, även om lagändringar skett sedan testamentet skrevs, är det dock viktigt att regelbundet se över redan befintliga testamenten. Familjeförhållanden kan ha ändrats så att en tillämpning av det befintliga testamentet ger ett annat resultat än det ursprungliga syftet med handlingen.

Det är många gånger nödvändigt att upprätta ett nytt testamente för att arvet verkligen fördelas på det sätt som testator (testamentsskrivaren) önskar. Våra jurister kan vara behjälpliga med detta och även ge rådgivning avseende olika skydd eller förbehåll som kan föreskrivas för arvet.

Vem får bevittna ett testamente?

Vittnena ska ha fyllt 15 år. De får inte vara nära släkt eller vara omnämnda i testamentet. De ska samtidigt närvara när testatorn undertecknar handlingen. Vittnena ska veta att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte känna till innehållet.