En riktig begravningsbyrå

Vi kallar oss en riktig begravningsbyrå för att vi tycker det är viktigt att låta goda begravningsseder och ett värdigt omhändertagande vara ledstjärnan i vårt arbete.

Tomas, Transportör

Vi tar hand om begravningens alla delar 

Det som gör oss unika är att det är vår egen personal som binder blommor, transporterar kistan, hjälper dig med bouppteckning och allt annat som hör en begravning till. Att vi själva tar hand om hela kedjan innebär att du som kund kan känna dig trygg i att vi ger dig den bästa servicen genom ett beprövat samarbete mellan begravningens alla delar. 

Engagerade och kompetenta rådgivare 

Som en av landets äldsta begravningsbyråer har vi lång erfarenhet av att planera och genomföra en personlig begravning enligt dina önskemål. I vår tradition av att fortlöpande utbyta erfarenheter och insikter mellan våra rådgivare finns en nedärvd kunskap från vår långa historia. 

Erfarna borgerliga officianter 

Planerar du en borgerlig ceremoni har vi utbildade borgerliga officianter som leder begravningsceremonin med era önskemål i fokus. 

En egen blomsteravdelning 

Vår egen blomsteravdelning är specialiserade på begravningsbinderier. Med omtanke och engagemang skapar våra yrkeskunniga florister unika blomsterarrangemang för ett sista värdigt och finstämt farväl. Våra florister pratar gärna med dig om du har särskilda önskemål. 

En egen transportavdelning 

När någon dött så behöver den avlidne transporteras flera gånger. Den avlidne ska bäddas ner i kistan och kanske kläs i de kläder du valt. För oss är det viktigt att den avlidne hanteras med stor värdighet och omsorg. Därför utförs detta av vår egen personal. 

En egen juridikavdelning 

När någon dör uppstår ett dödsbo som ska utredas och avvecklas. Det sker genom en bouppteckning, ett efterföljande arvskifte och de åtgärder som man kommer fram till under boutredningen. Vår juridikavdelning har en lång erfarenhet av familjerätt. 

Vi ägs av en stiftelse 

IGNIS Begravningsbyråer ägs av Stiftelsen IGNIS. Det innebär att vi ägs av en stiftelse som drivs med ett ideellt syfte där fokus ligger på goda begravningsseder och ett värdigt omhändertagande av avlidna. Stiftelsen har också möjlighet att bedriva utbildning, rådgivning, forskning och utveckling inom begravningsområdet eller närliggande verksamhetsområde. 

Vi finns alltid nära dig 

För att det ska vara lätt för dig att möta oss har vi 22 kontor i hela Stockholm. Du väljer själv var du vill träffa oss oavsett var du bor eller var den avlidne bodde. Om du inte kan ta dig till något av våra kontor eller om du känner dig tryggare i ett möte hemma hos dig åker vi hem till dig. Självklart går det också bra att mötas över ett telefon- eller videosamtal. 

Skulle det uppstå frågor har vi en jourtelefon du kan ringa dygnet runt. 

Vi är en auktoriserad begravningsbyrå 

Att vi är en auktoriserad begravningsbyrå är en extra trygghet för dig som kund. Auktorisationen, som utfärdas av vår branschorganisation Sveriges Begravningsbyråers Förbund innebär bland annat att: 

  • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds auktorisationsutbildning 
  • God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den döde 
  • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på begravningen samt betalningsvillkoren 
  • En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckning eller arvskifte. Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF 
  • En auktoriserad begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån 
  • Begravningsbyrån sammanställer efter begravningen en prydlig minnespärm med blomsterförteckning mm