Enkla arkivet


Alltför många lämnar efter sig ett icke ifyllt Livsarkiv.

IGNIS Begravningsbyråer och Stiftelsen IGNIS lanserar Enkla arkivet. Vi har kommit fram till att folk undviker att fylla i de olika önskemål angående sin begravning som erbjuds. Oftast blir de liggandes icke ifyllda i en byrålåda. Orsaken är att de är för omfattande och krångliga, det blir allt för mycket det skall tas ställning till. Vi på IGNIS Begravningsbyråer tar nu, i samarbete, med Stiftelsen IGNIS fram Enkla arkivet. Ett formulär med ett fåtal frågor att ta ställning till angående sin egen begravning. De frågor vi av erfarenhet vet eventuellt kan vara de som framkallar oenighet hos de efterföljande. Vill ni har ert Enkla arkiv under bevakning vänligen kontakta något av IGNIS Begravningskontor.

Ladda ner Enklaarkivet (PDF)

Vill ni ändå fylla i IGNIS mer omfattande Livsarkiv kan ni ta del av det det här.

Stiftelsen IGNIS