Vad står det i annonsen?

I dödsannonsen tillkännages dödsfallet. Men där står också var och när begravningen äger rum samt en del annan information som kan vara bra att känna till. Här förklaras några vanligt förekommande begrepp i annonserna.

Valfri klädsel

Valfri klädsel betyder just att klädseln är valfri och att ni kan välja en något mindre formell klädsel.

Ljus klädsel

Ljus klädsel betyder egentligen samma sak som valfri klädsel, men att klädseln bör vara i ljusare toner.

Begravningen sker i stillhet i kretsen av de närmaste

De närmast anhöriga önskar att få ta sitt avsked i enskildhet.

Minnesgåvor

I annonsen står det ofta att det finns önskemål om att gåvor ges till olika fonder och forskningsprojekt. Genom att skänka pengar i den avlidnes namn är det ett sätt att hedra och visa uppskattning. Då vet ni att gåvan går till ett speciellt ändamål.

O s a / Svar om deltagande

Det är till minnesstunden ni anmäler er. Till själva begravningsakten är alla välkomna om inte annat anges.

Anmäl dig till minnesstunden

Hitta begravning och dödsannonser