IGNIS Transporter

När någon dött så behöver den avlidne transporteras ett antal gånger. Den avlidne ska bäddas ner i kistan och kanske kläs i de kläder du valt. För oss är det viktigt att du kan känna dig trygg i att den avlidne hanteras med stor värdighet och omsorg. Därför utförs detta arbete av våra egna medarbetare.

Vår egen transportavdelning sköter all vår transport av avlidna. Det är våra medarbetare som hämtar den avlidne på bårhuset och kistlägger enligt den avlidne eller dina önskemål. Därefter transporterar vi kista, vanligtvis till ett så kallat bisättningsrum som är i anslutning till den lokal där begravningsceremonin ska ske.

Vår transportavdelning har också avtal med många vårdhem och äldreboende att hämta avlidna och transportera dem till bårhuset.

Vi har också ett eget bärarlag som möter upp kistan när begravningsbilen kommer till ceremonilokalen. Det är bäraren som transporterar kistan från och till begravningsbilen och ceremonilokalen. Vid jordbegravningar så är det våra bärare som sänker kistan.

Våra transporter utförs med fordon anpassade för begravningstransporter. Fordonsparken innefattar ett flertal olika bilmodeller varför IGNIS också kan bistå med alla typer av transportuppdrag av avlidna.

För oss är det tryggt att veta att det är våra egna medarbetare som utför våra transportuppdrag. Då vet vi att de utförs med stor värdighet omsorg för den avlidne.

Utlandstransporter

Vi har stor erfarenhet av transporter från och till Sverige och hjälper dig gärna.

Här kan du läsa mer om utlandstransporter

Kontakta transportavdelningen

Tel: 08-724 07 03

Mail: transport@ignis.se