Att våga prata om döden

Håller händer

Våra rådgivare möter dagligen efterlevande till människor som inte talat om eller planerat för sin bortgång. Detta gör ofta sorgearbetet svårare och kan leda till konflikter mellan efterlevande.

I jämförelse med andra länder pratar vi mer sällan om döden i Sverige. Istället skjuter vi den framför oss till den dagen verkligheten kommer ikapp oss. Även om det kan kännas svårt finns det många fördelar att våga prata om döden med dina närstående. 

Att prata om döden gör det lättare att hantera sorgen 

Det är svårt att möta en älskad persons död. Men att prata om döden kan hjälpa oss att förstå och hantera våra känslor av sorg. Det hjälper dig att acceptera döden som en del av livet och kan göra det lättare för dig att gå vidare. Att prata om döden på förhand med din familj och vänner gör att du är bättre förberedd på den sorg som uppstår när en kär person inte längre finns bland oss. 

Att prata om döden gör det lättare att hantera att man en dag ska dö 

Tanken på att dö skrämmer många människor. Det är lättare att ignorera den även om vi vet att den är oundviklig. Att prata med andra om döden kan hjälpa dig att acceptera din egen dödlighet och göra tanken på döden mindre skrämmande.

Att prata om döden undviker konflikter för efterlevande 

Vi har ofta starka känslor kring en älskad persons bortgång, och vi vet ibland inte hur vi ska hantera dem. Detta kan leda till konflikter mellan familjemedlemmar om beslut som behöver fattas efter att en närstående gått bort. En av de vanligaste konflikterna är att man är oense om hur eller var någon ska begravas. 

Konflikter mellan efterlevande har ökat de senaste åren. För att undvika tvister är det viktigt att du pratar med din familj om hur du vill ha det efter din bortgång. Fyller du också i ett Livsarkiv finns allt nedskrivet så att det inte uppstår några oklarheter. 

Vill du ha hjälp med att fylla i ditt Livsarkiv hjälper vi dig kostnadsfritt. Kontakta oss för att boka en tid.  

Vila i frid – en podd om döden 

I vår podd Vila i frid lyfter vi samtalet om döden. Det är en podd för dig som söker tröst, svar eller ännu fler frågor, för dig som är, eller inte är, redo att tänka på det oundvikliga.  

Vi pratar bland annat om dödsångest, bråk efter döden och att hantera sorg. Du hittar alla 14 avsnitt här. (eller där poddar finns) 

Vi finns här för dig 

Om du känner ett behov av att prata med någon av våra rådgivare om döden finns vi här för dig. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att prata om döden och att bemöta människor i sorg. 

Kontakta oss