Bårtransporter


Vi erbjuder bårhämtningar av avlidna på äldreboenden och vårdhem med vilka vi har tecknat avtal. Hämtning sker på avtalsenligt sätt inom överenskommen tid.

Vi tillhandahåller en god och hög service med en skicklig personalstyrka där ni som kund kan lita på att vi representerar ert företag på bästa sätt. De familjer vi möter ska känna sig omhändertagna och trygga och vårt uppdrag ska i alla delar utföras korrekt.

IGNIS Bårtransport är en avdelning som hör till IGNIS Begravningsbyråer och ägs av Stockholms Eldbegängelseförening, en ideell förening grundad 1882.