Skadegaranti


GRF Gravvårdars 25-åriga Skadegaranti omfattar alla nya gravstenar. Det är bra eftersom varken kyrkogårdens eller hemmets försäkring gäller för skador på gravstenen.

Skadegarantin är lätt att förstå. Om det uppstår en oförutsedd skada på stenen inom 25 år från att stenen är monterad på gravplatsen kommer GRF att reparera stenen eller ersätta den med en ny utan att det kostar gravrättsinnehavaren en enda krona. Inte ens om någon utomstående skulle vandalisera stenen görs det undantag.

Även en lättfattlig garanti måste uttryckas med lite fler ord och ha vissa undantag. Läs mer i garantibeviset som du kan begära innan din beställning.