Gravstenar


Ända sedan vikingatiden har vi rest minnesstenar över våra anhöriga. Stenar som med tiden kommit att utgöra en ovärderlig länk till historien.

För många av oss är en anhörigs grav också viktig för kontakten med vårt eget ursprung. Samtidigt som den blir en plats som vi kan besöka för att minnas en person som inte längre finns ibland oss.

Om uppgiften att ordna med gravstenen fallit på er lott ska ni veta att lagen numera ger stor frihet för kreativitet och egna önskemål.

Enligt Begravningslagen och Kulturminneslagen är det gravrättsinnehavaren som bestämmer utformningen av gravplatsen inom ramen för god gravkultur.

Så hjälper vi till

Vanligtvis bokar vi därför in ett extra möte för planering och utformning av gravstenen. Inför mötet kan ni i lugn och ro titta igenom det bildrika broschyrmaterialet och besöka vår gravstensutställning.

Tillsammans med er begravningsrådgivare utformas ett underlag för beställning av gravstenen som skickas till GRF Gravvårdar. Givetvis får ni redan då veta vad minnesmärket kommer att kosta när det står på plats.

Inom kort får ni hem ritningar och ordererkännande för din valda sten. Därefter tillverkas, levereras och reses stenen av GRF:s personal.

Er begravningsrådgivare svarar på eventuella frågor inför leveransen och meddelar när stenen står på plats.