Föreläsningar


De flesta av oss har frågor kring livets slut som många gånger kan kännas svåra att ställa. Samtidigt är döden en del av livet.

Sedan ett antal år tillbaka arrangerar vi kostnadsfria föreläsningar i ämnen som rör begravningsväsendet.

Under åren har vi bland annat besökt äldreboenden, intresseorganisationer, skolor, konfirmandgrupper och olika avdelningar inom vården.

Tillsammans med er bestämmer vi inriktning och skräddarsyr sedan innehållet så att varje föreläsning eller gruppsamtal anpassas utifrån era specifika behov.

Vårt mål är att under trivsamma former svara på hur till exempel en begravning går till, hur ett Livsarkiv kan underlätta för anhöriga, funderingar kring familjejuridik och hur vi arbetar i mötet med anhöriga.

Begravningsbyrån som resurs

Förutom att vi på begravningsbyrån ska vara kunniga och behjälpliga med allt som rör en begravning kan vi svara på de flesta praktiska frågor som uppstår i samband med ett dödsfall.

Vad händer när någon avlider?

Hur arbetar man på en begravningsbyrå? Vad händer rent praktiskt?

Begravningsbyrån och vården

Ett gott samarbete med vården är avgörande för att familj och anhöriga som drabbats av ett dödsfall ska känna trygghet. Hur kan ett redan gott samarbete bli ännu bättre?

Livsarkivet, min sista vilja

Borgerlig eller religiös begravning?
Hur går det till? Hur och var sker gravsättningar? Det är tryggt att själv få veta och samtidigt underlätta för sina anhöriga genom att skriva ner egna önskemål och tankar i ett Livsarkiv.

Juridik och familjerätt

Är det något speciellt man måste tänka på? Hur får man testamentera? Vem ärver vad? Vi erbjuder en frågestund tillsammans med någon av våra kunniga jurister inom familjerätt och skatterättsliga frågor.

Begravningsförsäkringar

En gåva till efterlevande. Låt oss berätta om Ignis Omtanke och begravningsförsäkringen. Ignis-Funébris är en medlemsägd förening utan vinstkrav från en enskild ägare. Alla föreningens vinster går oavkortat tillbaka till medlemmarnas försäkringar.

Begravningsseder då och nu

Den svenska begravningshistorien möter dagens mångkulturella samhälle där begravningar och relationen till döden kan se väldigt olika ut.