Våra egna borgerliga officianter


IGNIS har idag två egna borgerliga begravningsförrättare med lång erfarenhet från branschen. Att arbeta som officiant är en grannlaga uppgift som kräver ett genuint intresse, lyhördhet och förmåga att tala till en församling i både det större och mindre formatet.

Utöver Sveriges Begravningsbyråers Förbunds (SBF) utbildningar för borgerliga begravningsförrättare, besitter våra officianter individuella och värdefulla kunskaper inom musik och kultur i stort.

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Programmets utformning växer fram i en dialog mellan de anhöriga och officianten.

Det finns inget regelverk förutom lagtexten; ”må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd” om vem som får förrätta en borgerlig begravning.
Din begravningsrådgivare kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter). I vissa fall har kommunen en utsedd officiant som oftast kan åta sig uppdrag.

Margareta.BylehnMargareta Byléhn har arbetat som begravningsförrättare sedan 2009 och utfört över 350 uppdrag som officiant. Margareta har bland annat utbildat sig hos SBF och arbetar även sedan många år på IGNIS Stockholms Nya som begravningsrådgivare.