Övrig blomma 79

Kors med brudslöja och margueriter.