Fast pris

Ett begravningsarrangemang till en låg fast kostnad men med samma trygghet och garanti som det alltid innebär att vända sig till en auktoriserad begravningsbyrå.

Genom att begränsa valmöjligheterna kan vi lämna ett fast pris på två alternativa begravningar. Samma begränsning gör också att du som kund får färre frågor att ta ställning till, vilket i sin tur gör begravningsrådgivarens arbete mindre tidskrävande.

Fastprisalternativen kan inte kombineras med IGNIS ordinarie
tjänste- och produktutbud eller andra rabatter.

Vad som ingår
Enkel kista, företrädesvis tillsammans med bårtäcke
Nedbäddning
Bisättning, transport från sjukhus till ceremoni (max 10 km)
Representant vid begravningsceremoni
Efterföljande transport till grav alternativt krematorium
Urna Bark
Begravningsbyråns arvode
Totalkostnad 16.000:-
Valbara tilläggstjänster
Juridiska tjänster, så som bouppteckning och boutredning
Gravsten, nybeställning eller textkomplettering på befintlig sten
Blomsterdekorationer kan beställas direkt från IGNIS Blommor
Bisättningstransport längre än 10 km, 250 kr per påbörjad mil
Vid val av enkel vit kista tillkommer 500 kr
Urntransport inom Stockholms län 1 050 kr
Urntransport övriga Sverige 2 100 kr