Våra medarbetare

Ahlbom Erik W. Jur kand 08-15 16 70
Antoni Lars Avd.chef Begravningar 08-673 83 25
Asplund Patrik Transportavdelningen 08-724 07 03
Birkeland Mats Begravningsrådgivare 08-673 83 24
Bolin Milliecent Paralegal 08-763 61 17
Byléhn Margareta Begravningsrådgivare 08-643 01 50
Christensen Gitte Begravningsrådgivare 08-581 713 46
Dicksved Simon Jurist 08-15 16 70
Ekblad Lindbom Nicklas Avd.chef Juridik 08-673 83 05
Ekström Per Vaktmästare 08-673 83 28
Eriksson Samuel Begravningsrådgivare 08-777 22 10
Körner Fernando Linda Begravningsrådgivare 08-735 42 27
Filipsson Anna Avd.chef Blommor 08-21 90 80
Gardeman Gunnar Begravningsrådgivare 08-716 73 00
Gullsby Ywonne Begravningsrådgivare 08-642 08 24
Gårdman Åke Avd.chef Transport 08-724 07 03
Hallberg Tomas Transportavdelningen 08-724 07 03
Hallström-Ullman Maria Begravningsrådgivare 08-724 07 03
Hardenberg Yvonne Begravningsrådgivare 08-570 103 99
Hedberg Barbro Begravningsrådgivare 08-87 50 14
Hooshidar Britt-Inger Kundtjänst 08-15 16 60
Hulting Maria Begravningsrådgivare 08-556 432 00
Hägglöf Gunilla Begravningsrådgivare 08-716 73 00
Högfeldt Lars Begravningsrådgivare 08-653 33 75
Johansson Klas Transportavdelningen 08-724 07 03
Johnson Kristina Begravningsrådgivare 08-765 92 66
Lindbom Åsa Juristassistent 08-15 16 70
Lindqvist Susanne Kundtjänst 08-15 16 60
Liztén Annika Begravningsrådgivare 08-716 73 00
Litzell Berit Begravningsrådgivare 08-96 26 25
Matti Anna Kundtjänst 08-15 16 60
Sandberg Helena Begravningsrådgivare 08-643 01 50
Sjögren Katarina Juristassistent 08-673 83 02
Smith Sofie Begravningsrådgivare 08-643 01 50
Uggla Marie Begravningsrådgivare 08-643 01 50
Carnestedt Wahnström Gunnar Begravningsrådgivare 08-87 50 14
Wallinder Regina Begravningsrådgivare 08-94 45 11
Willner Christina Begravningsrådgivare 08-600 50 70