Vill ge kunden trygghet

Det är mötet med människor på ett spännande juridiskt område som får både Katrine Lidström och Milliecent Bolin att känna att de hamnat på rätt plats i arbetslivet.

Ett dödsfall för alltid med sig en del juridiska uppgifter för de kvarlevande. Åtminstone ska det alltid i normalfallet upprättas en bouppteckning, men det kan bli mer. Ett arv ska skiftas och dödsboet kan behöva förvaltas.

Allt detta får man hjälp med på IGNIS juridiska avdelning.

– Om de anhöriga vill ha hjälp med bouppteckningen hänvisar begravningsrådgivaren till oss. Sedan är det inte ovanligt att ett bouppteckningsärende utvecklas till att också gälla arvskifte och förvaltning av dödsboet, säger Katrine Lidström, jurist vid IGNIS avdelning för juridik.

Stor erfarenhet

Även om det mesta arbetet på avdelningen gäller juridik med anledning av ett dödsfall handlar också mycket om den levande familjen. Det finns kunder som i generationer vänt sig till IGNIS för att få hjälp med testamenten och sådana behöver ibland ändras. Kunder kommer även via IGNIS försäkringar som kan ge ersättning för juridiska tjänster.

– Jag tror det är en fördel för kunden att vi är så specialiserade här, att vi länge arbetat uteslutande med juridik inom det här området, säger Katrine. Det betyder att vi har sett många, även juridiskt komplicerade ärenden som andra byråer inte möter så ofta. Därmed har vi utvecklat rutiner och bra lösningar för att sköta ärenden just inom begravningsjuridiken.

Den allra vanligaste uppgiften för IGNIS juridik gäller bouppteckning, men avdelningen är organiserad för att ge den effektivaste hjälpen i olika situationer.

Milliecent Bolin är utbildad till paralegal, en yrkesroll som kan beskrivas som kvalificerad juridisk handläggare. Hon och hennes kolleger som är juristassistenter sköter bouppteckningarna samt mycket av det praktiska runtomkring. De tar emot och hanterar all information och gör de förberedelser och utredningar som krävs.

Oftast enighet

Katrine och hennes juristkolleger arbetar med ofta mer juridiskt komplicerade ärenden som arvskiften, dödsboförvaltning och ärenden som där de inblandade är oeniga.

– Men de flesta ärenden som vi handlägger resulterar inte i tvister, säger Katrine. Även om det kan finnas meningsskiljaktigheter mellan dödsbodelägarna så brukar de komma till ett gemensamt avslut.

– Jag tror kunderna i regel känner att de kan lita på att deras ärende blir opartiskt löst. Vi kan resonera och förklara den juridiska grunden för det vi ska åstadkomma och i de flesta ärenden kommer vi fram till en gemensam lösning.

– Det är roligt när man lyckats förklara saker på ett tydligt sätt och bli förstådd så att det är lugnt hos mottagaren, då känns det som att man gjort ett bra och professionellt jobb.

Det är inte konstigt om misshälligheter kommer upp i det läge som kunden är, påpekar Milliecent.

– Om vi kan förtydliga vad som ska hända tror jag inte gamla oförrätter behöver ta över situationen. Man kanske är rädd för att bli lurad på något vis, men förstår man att det inte kan hända i det som nu ska ske, då blir det lättare att gå vidare i processen.

– Just det här tycker jag är så positivt med mitt arbete, att finnas där och kunna hjälpa kunden på ett korrekt sätt så att de känner sig trygga. Det gör att jag känner mig glad varje dag när jag går till jobbet, det i kombination med den ofta spännande juridiken.

Mänskligt och intressant

Milliecent säger att hon sökte sig till ett arbete som både var i nära samarbete med jurister och självständigt. Och hon ville vara människor till hjälp.

– Det var därför jag hamnade här hos IGNIS, för att det är ett så fint samspel mellan det juridiska och det mänskliga. Att arbeta med människor ger ett särskilt djup i arbetet.

– Jag har personligen varit i samma situation som kunderna. Det är mycket att hålla ordning på medan man ännu sörjer. Då är det skönt att ha en utomstående som kan hjälpa en att sköta alla papper och hålla koll på vilka som ska kallas och så vidare.

Även för Katrine innebär arbetet på IGNIS Juridik den perfekta kombinationen av det mänskliga och det juridiska. Det var därför hon sökte sig dit.

– Begravningsjuridik intresserar mig mycket och jag ville arbeta uteslutande med det. Jag har arbetat med andra delar inom familjejuridik, vårdnadstvister bland annat, men den ekonomiska familjerätten är intressantare. Det kan vara en spännande logisk och matematisk utmaning att få ihop alla delar i slutändan.

– Jämfört med andra juridiska områden är det här mest intressant för att man arbetar med människor och det vanliga livet. På papperen som man har framför sig ser man en människas liv sammanfattat och det är fint att tillsammans med de anhöriga göra ett avslut.